NAVIGACIJA
O NAMA
LOGISTIČKI CENTAR
TRANSPORT
VOZNI PARK
FOTO GALERIJA
REFERENCE
KONTAKT
PODACI
OSTALO
KNJIGA GOSTIJU
 
 

 
 
  • Rješenje Suda o registraciji broj: 1-12410-00 - Banja Luka
  • JIB:4401604850001
  • PDV broj: 401604850001 preuzmite ovdje

      Preduzeće za špediterske i druge usluge export import „Tigar-trans“d.o.o.
Laktaši,ulica Karađorđeva broj 58.je registrovano kod Osnovnog suda u Banjoj Luci,05.03.2002.godine,broj registarskog uloška registarskog suda:1-12410-00.

Isto je registrovano kod Republičkog zavoda za statistiku pod pretežnom djelatnošću“Prevoz robe u drumskom saobraćaju“-60.240.

Registracija je izvršena kod Poreske uprave Republike Srpske pod JIB:4401604850001,te uprave za indirektno oporezivanje(PDV) pod ID brojem:401604850001.

Preduzeće je upisano u registar  carinskih obveznika sa matičnim brojem:1953249,te kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Sarajevu.

Ima otvorene transakcijske račune kod:“Raiffeisen bank“i „Nova Banjalučka banka“A.D.

Preduzeće iz godine u godinu posjeduje koncesije „cemt“dozvole za obavljanje međunarodnog transporta roba u drumskom saobraćaju i u tu svrhu raspolažemo sa 21 voznom jedinicom (isključivo šleperi),“standardni i mege“EURO-5 motori, sa licencom za prevoz opasnih i lako zapaljivih materija „ADR“-om.
Sva vozila su opremljena sa navigacionim uređajima kao i uređajima za GPS praćenje i nadziranje vozila.
Zapošljavamo 45 vozača koji su osposobljeni za međunarodni transport.Posjeduju licence i „CPC-certificate“ kao i neophodne vize za zemlje Šengena i GB.

Preduzeće najveći dio svog poslovanja zasniva na transportu roba(export-import)na relaciji Bosnia and Herzegovina-Zemlje EU (Austrija,Njemačka,Belgija,Luxemburg,Francuska,
Velika Britanija i Irska).U tu svrhu smo prisutni na elektronskim transportnim berzama „Timocom“i „Telerut“sa ponuditeljskim brojem 028470-Timocom.

Za ovakav rad preduzeće je osposobljeno materijalno i kadrovski.Opremljeno je savremenim logističkim centrom za transportnu podršku,gdje su zaposlena 4 disponenta sa jezičkim govornim područjem Njemačke,Italije,Francuske i Engleske.

Poslovanje preduzeća iz godine u godinu je sa povećanim obimom  i pozitivnim poslovnim uspjehom,gdje se na godišnjem nivou ostvaruje prihod od cca 2-2,5 miliona KM.

Preduzeće posjeduje vlastite nekretnine,poslovne prostore i zemljište u industrijskoj zoni u mjestu Derventa (sjeverna BiH)a koja je na veoma važnom strateškom i geografskom položaju kada je u pitanju putna infrastruktura(blizina autoputa u R.Hrvatskoj-Slavonski Brod,čvorište puteva Zapadne i Istočne Bosne itd.).

Budući razvojni pravci preduzeća su usmjereni na dodatno osavremenjavanje i povećanje broja voznih jedinica te kadrovsko i stručno jačanje logistike kao i izgradnja vlastitog sabirno distributivnog i carinskog skladišta na površini od 22.500 m².